Casemanagement

Wat is casemanagement?

In het begin willen we kort ingaan op de doelstellingen en het proces van casemanagement op maatschappelijk gebied. Het doel van casemanagement is een goed georganiseerde en op de individuele casus afgestemde hulpverlening waarbij een cliënt of patiënt optimaal wordt verzorgd. De volledige ondersteuning wordt gepland, geïmplementeerd, gecoördineerd, gemonitord en geëvalueerd gedurende een bepaalde periode door instellingen, diensten, kantoren en verantwoordelijkheden.

Het casemanagement vormt daarmee een aanvulling op het systeembeheer, dat niet op het individuele geval als zodanig betrekking heeft, maar ook betrekking heeft op de faciliteiten van de bij de levering betrokken toevoersystemen.

Casemanagement kenmerkt zich door een diverse behoefte aan actie, ondersteuning en controle om de promotie van een cliënt zo effectief mogelijk te maken.

Waarom digitaal casemanagement?

Misschien herinnert u zich de tijd nog zonder smartphones, e-mails of spreadsheets. Papier was destijds het middel bij uitstek. Sommige organisaties werken nog steeds voornamelijk met papieren documenten, maar de meeste operaties zijn overgestapt op e-mail, cloud en mobiele apparaten. Contentmanagementsystemen (CMS) vormen een centrale pijler van digitale administratie.

In de meeste gevallen worden deze systemen echter alleen gebruikt om gegevens op te slaan en te beheren. Een belangrijk aspect wordt echter buiten beschouwing gelaten op het gebied van sociale instellingen. Het gebrek aan functionaliteit gaat schuil in de toenemende netwerking met lokale dienstverleners en sociale diensten, de eisen van de moderne e-overheid, maar ook de diverse rapportageverplichtingen, die al grotendeels elektronisch worden verwerkt. Dit omvat bijvoorbeeld het beheer van uitgebreide databases of de coördinatie van materiaal en diensten. Vaak worden data en informatie beheerd in verschillende systemen, die omslachtig en tijdrovend onderhouden moeten worden. De consolidatie van deze parallel werkende systemen en de duidelijke presentatie van informatie in één oogopslag kan voor veel processen worden geïmplementeerd in digitale casemanagementsoftware.

Wat zijn de functies van het digitale casemanagementsysteem?

Case management in het case management systeem combineert en automatiseert processen enerzijds op individueel niveau (case). Waarbij het bevorderen van zelfmanagement, d.w.z. empowerment en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt of patiënt, bereikt moet worden door persoonlijke interactie. Een digitaal casemanagementsysteem biedt uitgebreide functies voor de volgende fasen:

  • Consulting – case-opname en profilering / beoordeling
  • Planning – doelafspraak en hulp bij het plannen
  • Interventie – implementatie, prestatiecontrole
  • Monitoring – controle en optimalisatie
  • Evaluatie – evaluatie van resultaten en documentatie

Op institutioneel niveau (zorg) biedt het systeem ondersteuning door materiaal en diensten te coördineren en samenwerkingsrelaties tot stand te brengen op de volgende gebieden:

  • Vereisten en inventaris Arbeidsmarktanalyse
  • Actieplanning en controle
  • Een aanvulling op het beschikbare dienstenaanbod
  • Uitbreiding van de samenwerkingsnetwerken
  • Verwerk kosten in accounting en controlling bij de serviceprovider en de kostenprovider

Het digitale casemanagement zorgt zo voor de nodige systematiek, vereenvoudigt processen en dient voor auditbestendige documentatie en databeheer. Uw administratieve processen kunnen worden beveiligd met betrekking tot gegevensbescherming en efficiënt en automatisch verlopen. Met de vrije configuratie van gebruikersinterfaces, databases en functionaliteiten wordt de casemanagementsoftware speciaal aangepast aan uw bedrijf en uw eisen. Ondersteuning vanaf mobiele apparaten stelt u in staat om de documentatie- en ondersteuningssoftware te gebruiken voor sociaal en economisch dossierbeheer wanneer u onderweg bent. U en uw klanten kunnen profiteren van de tijdwinst door de vermindering van administratief werk in termen van persoonlijke ondersteuning.